در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 6 مرداد 1400
 • شماره تلفن های آموزشکده دختران سنندج

   

   آدرس: کردستان - سنندج - انتهای شهرک کشاورز بالاتر از پمپ بنزین آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج

  کد پستی: 6617999111

  فکس: 08733620052

  ایمیل:

   

  شماره تلفن های آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج

   

  33661400- 087   و 33667021-087

  ردیف

  عنوان

  داخلی

  مستقیم

  1

  رئیس آموزشکده ( خانم دکتر دانشور)

  122

  فکس 33620052

  2

  مسئول دفتر رئیس

  122

   

  3

  حراست (خانم حسینی)

  132

  33629880

  4

  امور مالی (آقای محمد ویسی)

  131

   شماره مستقیم - 33667020

  5

  معاون آموزشی (خانم دکتر کریمی)

  130

   

  6

  رئیس اداره آموزش ( خانم دکتر ناصری)

  151  
  7

  کارشناس آموزش (خانم رحیمی)

  152  
  8

  امور فرهنگی (خانم مفاخری)

  143

   

  9

  امور دانشجویی (خانم شیدا احمدی)

  141

   

  10

  پژوهش و ارتباط با صنعت ( خانم مینا احمدی)

  150

   

  11

  فارغ التحصیلان (خانم آذین)

  153

   

  12          فناوری (آقای مهندس صفری) 136  
  13          خوابگاه (خانم مالک) 145