در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 6 مرداد 1400
 • رزومه آقای عثمان محمدی

  1. اطلاعات شخصی

  نام و نام خانوادگی

  محل کار

  پست سازمانی

  آدرس ایمیل

  شماره تلفن

  عثمان محمدی

  دانشکده  فنی و حرفه ای دختران سنندج

  معاون آموزشی و پژوهشی

  Osman.mohammadi12@ gmail.com

  09183771927

   

   

   

  2. سوابق تحصیلی

  رشته

  دانشگاه

  مقطع

  سال ورود

  سال اتمام

  زبان انگلیسی

  تربیت معلم شهید مقصودی همدان

  کاردانی

  1364

  1366

   

  آموزش زبان انگلیسی

  دانشگاه کردستان

  کارشناسی

  1368

  1372

   

  زبان شناسی

  دانشگاه اصفهان

  کارشناسی ارشد

  1375

  1378

   

   

  3. سوابق تدریس

  دانشگاه

  مقطع

  نام درس

  مرکز تربیت معلم سنندج

  کاردانی و کارشناسی

  زبان انگلیسی عمومی

  مرکز تربیت معلم سنندج

  کاردانی و کارشناسی

  کلیات زبانشناسی 1 و 2

  دانشگاه فرهنگیان

  کارشناسی

  دستور و نگارش انگلیسی

  دانشگاه فرهنگیان

  کارشناسی

  بررسی خطاهای زبانی

  دانشگاه پیام نور سنندج

  کارشناسی

  زبان تخصصی  روانشناسی و ادبیات

  دانشگاه کردستان

  کارشناسی

  زبان فنی معماری و عمران

  دانشگاه آزاد سنندج

  کاردانی و کارشناسی

  کلیه دروس زبان انگلیسی

  مراکز علمی کاربردی سنندج

  کاردانی و کارشناسی

  کلیه دروس زبان انگلیسی

  دانشکده دختران و یزدان پناه سنندج

  کاردانی و کارشناسی

  زبان عمومی،  زبان فنی حسابداری، معماری و

  کامپیوتر

  4. سابقه اداری و مدیریتی

  شروع

  پایان

  نوع مسولیت

  واحد سازمانی

  نام محل کار

  1377

  1378

  مدیر اداره آموزش

  آموزش و پرورش کردستان

  آموزش و پرورش دهگلان

  1378

  1379

  معاون اداری و مالی

  آموزش و پرورش کردستان

  آموزش و پرورش دهگلان

  1379

  1381

  معاون آموزشی

  آموزش و پرورش کردستان

  آموزش و پرورش دهگلان

  1385

  1393

  مدیر گروه دروس عمومی

  دانشگاه فنی و حرفه ای

  دانشکده فنی دختران سنندج

  1393

  ادامه دارد

  معاون آموزشی و پژوهشی

  دانشگاه فنی و حرفه ای

  دانشکده فنی دختران سنندج

   

   

  5. سوابق پژوهشی

  الف: مقالات

  1/5: مقاله ISI

   1. Osman Mohammadi. Elixir. Linguistics and Translation,(2013), ISSN: 2229 712X1.

    2. A Comparative Study of Grammatical Aspect in English, Kurdish and Persian.

   

  2/5: مقالات علمی پژوهشی داخلی

  عنوان مقاله

  محل ارئه یا چاپ

  تاریخ

  1. بررسی و مقایسه نظام آوایی زبانهای کردی و

  فارسی

   

  دانشگاه اصفهان

  اردیبهشت 1378

  2. بررسی راهکارهای افزایش پوشش تحصیلی

  دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان دهگلان

   

  آموزش و پرورش

  دهگلان

  اردیبهشت 1381

  3. بررسی راهکارهای بهبود بخشی آموزشهای فنی

  و حرفه ای در هنرستانها استان کردستان

   

  اداره کل آموزش و پرورش کردستان

  آذر 1382

  4. رابطه کارکرد فرایندهای مغز در یادگیری زبان

   

  تربیت معلم سنندج

  مهر 1390

  5. بررسی خطاهای زبانی در آموزش زبان دوم

   

  دانشگاه کردستان

  خرداد 1391

  6. مقایسه و توصییف وجه دستوری فعل در زبان

  انگلیسی و فارسی

   

  دانشگاه فرهنگان

  پردیس سنندج

  اردیبهشت 1392

  7. آسیب شناسی آموزش و یادگیری زبان انگلیسی

  در مراکز  آموزش عالی فنی و حرفه ای

  دانشکده دختران

  سنندج

  آذر 1393

   

   

  ب: تالیفات:

  1. انگلیسی تخصصی رشته معماری، انتشارات پرتو بیان، چاپ اول 1385 ، چاپ دوم 1389 ، چاپ سوم 1393

  2. انگلیسی عمومی، انتشارات تافگه، چاپ اول 1386 ، چاپ دوم 1387 ، چاپ سوم 1391

  3. انگلیسی تخصصی رشته کامپیوتر، انتشارات کانی، چاپ اول  1390

  4. انگلیسی تخصصی رشته حسابداری، انتشارات ترمه، چاپ اول 1395

  6. افتخارات و رتبه های علمی

  1/6. دانشجوی ممتاز مراکز تربیت معلم و دریافت لوح سپاس از مدیر کل دفتر تربیت معلم وزارت آموزش وپرورش در سال 1366

  2/6. دانشجوی ممتاز دانشگاه کردستان در رشته زبان انگلیسی در سال تحصیلی 1370

  3/6. دبیر نمونه اداره آموزش و پرورش شهرستان دهگلان در سال 1376

  4/6. دبیر نمونه استانی  استان کردستان در سال 1377

  5/6. برگزیده جشنواره الگوهای برتر تدریس در مقطع متوسطه در اسفند 1378

  6/6. دریافت سه گروه تشویقی در فاصله سالهای 1378 تا 1383به خاطر کسب بالاترین رتبه ارزشیابی سالیانه

  7/6. کسب رتبه اول در جشنواره ممتازین و مبتکرین در بخش تالیف، 1387

  8/6. مدرس نمونه کشوری، اردیبهشت 1388 و دریافت لوح تقدیر از وزیر آموزش و پرورش

  9/6. داور جشنواره استانی روشهای فعال یاددهی – یادگیری، خرداد 1389

  10/6. مدرس نمونه دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان، 1389

  11/6. استاد مشاورپایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا  تهران، فروردین 1389

  12/6. کسب گروه ممتاز در بین مدرسین مجتمع پیامبر اعظم در سال 1389

  13/6. کسب عنوان پزوهشگر نمونه دانشگاه فرهنگیان استان کردستان در جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر در سال های 1391 و 1392

  14/6. دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای کشور به عنوان مدرس تلاشگر، 1391

  نظرات کاربران